Het Storesquare project van Roularta, KBC en Unizo is een goed initiatief om e-commerce in Vlaanderen een zetje in de rug te geven. Het verlaagt immers kostprijs voor kleine handelaars om online te verkopen en het platform biedt voldoende steun om op een efficiënte manier e-commerce voor je zaak uit te bouwen.

E-commerce is een tijd- en geldvreter

We weten allemaal dat e-commerce booming business is. Geschat wordt immers dat in 2018 tot 10% van alle aankopen online zullen gebeuren.
De vraag is echter of de Vlaamse middenstand en KMO mee is met deze trend.
Vele zullen denken dat dit enkel weggelegd is voor de grotere bedrijven en dat ze zelf tijd en geld missen om op een efficiënte manier mee te gaan met deze trend.

Maar is dat nog wel zo ?

In tegenstelling tot wat velen zeggen, is de grootste struikelblok de tijd die moet geïnvesteerd worden. Want laten we eerlijk zijn : de meeste inhoud zal door de lokale handelaar ‘s avonds en na de uren ingevoegd worden. Want overdag zit alles al vol.
Het simpele eindresultaat zal dan zijn dat in plaats van 12 uur per dag de handelaar zal evolueren naar 15 uur en meer.

Het investeren in e-commerce en webshops vraagt dus ook om keuzes. Het kan niet de bedoeling zijn het werk dat je steekt in het onderhoud van je webshop erbij komt bij je dagelijkse taken. Met 3 uur per dag maak je geen nieuw businessmodel.
Je zal dus bewust de keuze moeten maken om bepaalde activiteiten lost te laten en zelfs af te bouwen. Twee of drie sluitingsdagen per week bijvoorbeeld. Kiezen is verliezen.

Een tweede belemmering voor de ontwikkeling van een volwassen e-commerce beleid voor een Vlaamse KMO, is het geld. En ja inderdaad. De prijzen vallen best wel mee maar moet je je eigen uren eigenlijk ook niet in rekening brengen ? De kostprijs van een gemiddelde e-commerce systeem mag dan wel overeenkomen met het bedrag dat je uitgeeft voor een fijne zakenlunch, maar de uren die je nodig hebt om de site te onderhouden, mag je toch zeker niet onderschatten.

Waar denken we dan vooral aan ?

  • toevoegen en onderhouden van artikelen
  • bijhouden van een blog rond thema’s die te maken hebben met je productengamma
  • stockbeheer, facturatie en verpakking
  • marketing, seo en sea

Dus laten we eerlijk zijn. Al deze elementen zijn gigantische struikelblokken om e-commerce voor de kleinhandel echt op gang te krijgen.

Storesquare is een e-commerce platform voor Vlaamse handelaars

En in die zin is het Storesquare project van Roularta, KBC en Unizo een goed initiatief. In de meest optimistische zin verlaagt het de kostprijs voor kleine handelaars en biedt het platform voldoende steun om op een efficiënte manier e-commerce voor je zaak uit te bouwen.

Ook bol.com heeft zich wat geprofileerd op de markt voor kleine KMO’s en middenstand via hun partnerprogramma.  En de laatste tijd kunnen we echt wel spreken van een verbeten strijd tussen Storesquare en Bol.com. Met als inzet : de Vlaamse ondernemer. De Morgen heeft er in mei 2018 een interessant artikel over geschreven. Of in elk geval Unizo heeft De Morgen als een soort spreekbuis in dit geval gebruikt om bol.com in een slechts daglicht te plaatsen.

Volgens Roularta zorgt Storesquare zelf voor het “ontzorgen van de lokale handelaar”. Want naast het platform zelf, biedt men ook de volgende elementen bijkomend (en bijbetalend uiteraard) aan :

  • productfotografie voor lokale zaken
  • logistieke oplossingen die met Bpost al vooraf geregeld zijn
  • verpakkingsoplossingen
  • betalingsoplossingen
  • integratie van het platform met bestaande ticket-systemen en stockbeheersystemen

Storesquare is een e-commerce marktplaats waar lokale handelaars hun winkelaanbod gemeenschappelijk aanbieden aan de consument. Het principe is simpel : je meldt je aan en je kan bij wijze van spreken een paar uur later beginnen je artikelen in te voeren en potentieel aan te bieden aan Vlaamse consumenten.

Je betaalt maandelijks een bedrag van 160 € (voor Roularta en KBC klanten en Unizo leden slechts 135 €) en een commissie van ergens tussen de 5% à 8% (transactiekosten van 2% inbegrepen) en je bent online. Zonder de perikelen van de keuzes die je moeten maken qua logistiek, betaalmogelijkheden en verpakkingsalternatieven.
Fair deal me dunkt.

En dus lijkt Storesquare de ideale oplossing voor de Vlaamse KMO. Maar uiteraard zijn er nog andere diensten die dergelijke oplossingen al bieden en misschien nog zelfs uitgebreider dan Storesquare zelf. We denken bijvoorbeeld aan bedrijven als seoshop en shopify (en anderen) die uiteindelijk al een paar jaren actiever zijn in het opzetten van e-commerce systemen voor de middenstand en KMO’s. Wat deze diensten echter missen is een échte lokale verankering.

Lokale verankering ?

Het platform richt zich immers uitsluitend tot de Vlaamse regio en wil de band blijvend versterken tussen de lokale handelaar en hun klanten. Het platform biedt immers een logistieke oplossing van mensen die graag online kopen of misschien niet altijd tijd hebben om zich fysiek te verplaatsen naar een winkel maar verhinderd niet dat klanten zich kunnen verplaatsen naar hun favoriete lokale handelaar en de (bestudeerde en vergeleken) producten zelf fysiek te bekijken.

In die zin is Storesquare meer dan alle andere systeem een soort online vitrine waar je in kan kijken, online bestellen of aan “productonderzoek” kan doen om dan uiteindelijk toch lokaal te kopen. En dat is een USP of unique selling proposition dat nog moeilijk te evenaren zal zijn.
Het is bovendien een duurzamer model dan de meeste grote e-commerce shops. In de meeste gevallen komen de producten uit het buitenland die vaak nog een lange weg (maar niet traag) af te leggen voordat ze aankomen bij de consument.

As we speak, wordt het businessmodel verder uitgerold in Vlaanderen  maar het is moeilijk in te schatten hoe we het succes van Storesquare moeten meten. Is dat het aantal deelnemende handelaars (voor de uitgevers van het platform misschien wel) of de totale omzet ?

Volgens Alexa Ranking is Storesquare vrij populaire maar ze vermelden ook een bounce rate van meer dan 53%, 2,6 pagina’s per bezoeker en een sessie duur van 2 minuten en tien secorden. Dat is niet zo gigantisch veel en wijkt vrij ver af van wat we wereldwijd zien als gemiddelde cijfers (https://moz.com/blog/ecommerce-kpi-benchmark-study) : een bounce rate van 35% en een gemiddelde sessie duur van 3 minuten 49 seconden. Ik geef wel toe dat ik niet ten gronde kan inschatten of de cijfers van Alexa 100% betrouwbaar zijn.

Wat ik wel wat miste op de website is de echte lokale dimensie. Zo heb je bijvoorbeeld categorie-pagina’s en heeft elke handelaar zijn eigen pagina waar ook een overzicht te vinden is van zijn of haar productengamma. Maar ik vond geen mogelijkheid om bijvoorbeeld in een straal van 30 kilometer te zoeken naar bepaalde winkels. Ja ik kon ze wel alfabetisch selecteren maar dat is toch een stuk moeilijker dan bijvoorbeeld 20 kilometer rond Deinze bijvoorbeeld.

De aandachtige lezer zal opmerken dat onderaan de home pagina een google map staat met alle deelnemende handelaars. Zeker dat is waar maar hoe ga je te werken om alle schoenhandelaars te vinden in Erps-Kwerps ?

Ik vond ook geen home pagina’s van gemeentes. Het zou nochtans een interessante pagina kunnen zijn waarop niet enkel handelaars kunnen vermeld worden eventueel per sector maar waar bijvoorbeeld ook de “kortingen van de week” kunnen samengebracht worden. Zie je het al voor je ? “Deze week 10% korting bij Juwelen Grootjans” !
Uiteraard kunnen handelaars op het platform nu al promoties geven maar die lokale dimensie die zo dominant aanwezig is in de positionering van Storesquare laat het in dit geval volledig afweten.