Domein authoriteit in een index op ene schaal van 1 tot 100 die uitdrukt hoeveel vertrouwen google heeft in jouw website.

Wat is domein authoriteit ?

Domein authoriteit is een logaritmische schaal van 1 tot 100 die de mate van vertrouwen die Google in jouw website heeft uitdrukt. 1 is dus met andere woorden erg weinig vertrouwen terwijl 100 een perfecte website is waarin Google veel vertrouwen heeft. We spreken ook over een logaritmische schaal.  Daardoor is het makkelijker om van positie 1 naar 10 te gaan dan van 30 naar 40.

Je kan de domein autoriteit van je eigen website checken op de Open Site Explorer van moz.com.  Zoals je kan zien wordt de domein autoriteit vooral bepaald door het aantal backlinks die verwijzen naar jou website maar ook de “anciënniteit” (of hoelang je website online is) is belangrijk.

Men zegt dat het lang duurt om ene reputatie op te bouwen maar dat je ze onmiddellijk kan kwijtraken. En dat is zeker zo bij domein authoriteit. Hieronder vind je een voorbeeld van een website. Pas na 6 maanden (bijna exact) kwam de traffic op gang.  De gegevens komen via Google Analytics.

6maanden 1024x428 1 hoe de domein authoriteit verbeteren voor je website

Hoe je domein authoriteit verbeteren ?

Wees je ervan bewust dat het jaren kan duren om een domein authoriteit op te bouwen en dus geef ik onderstaande tips mee met een waarschuwing. Bouw dit alles rustig uit en geef het de tijd. Het is praktisch onmogelijk om dit te forceren in de eerste 3 maanden van het bestaan van een website.

  1. Zorg dat de technische seo van je site in orde is. Er bestaan verschillende online tools om je hiermee verder te helpen.
  2. Gebruik deelbare content op je website. Een eigen nieuwssectie of blog is perfect hiervoor.
  3. Gebruik een duidelijke interne structuur voor je website. Een structuur die duidelijk is voor je bezoekers.
  4. Gebruik ten overvloede sociale media : zowel share als follow us buttons
  5. Zorg voor relevante links naar je website.
  6. Wees geduldig !

Veel van de hierboven vermelde elementen nemen tijd in beslag. Wat je zeker niet moet doen, is andere websites betalen om links naar jouw website op te nemen. Google weet dit en zal je zelfs een “penalty” geven hiervoor. Dit komt je domein authoriteit zeker niet ten goede. Je kan dit wel signaleren aan Google via Webmaster Tools als je ten onrechte “bestraft” wordt.

Vermijdt ook pieken in backlinks naar je website en zorg voor een diversificatie in de domeinen die naar jouw linken. Hoe meer de links gespreid zijn veel domeinen, hoe betrouwbaarder en hoe meer je domein authoriteit hiervan zal profiteren.

Wil je wat meer lezen en een gedetailleerde to do lijst samenstellen, dan kom je in dit artikel “how to increase domain authority”  op techtage.com zeker aan je trekken.