Bolletjes

Referenties

google
5.0

Top digitaal bureau. WordPress experten. En ook lekkere koffie 😊 (Translated by Google) Top digital agency. WordPress experts. And nice coffee too

google
5.0

Vlot en aangenaam proces met mooie resultaten. (Translated by Google) Smooth and pleasant process with beautiful results.

google
5.0

Bedank voor de snelle service en de gewone manier hoe jullie omgingen en luisterden naar ons. Het doet deugd iemand te vinden die maakt wat wij denken. super! Dat het een langdurige samenwerking mag worden. mvg, Bart Van Daele (Translated by Google) Thank you for the prompt service and the usual way you dealt and listened to us. It feels good to find someone who makes what we think. super! May it be a long-term collaboration. Best regards, Bart Van Daele

google
5.0

Hele mooie en snelle service gekregen. Wat een geruststelling als je op mensen kan rekenen. Een aanrader !! (Translated by Google) Received very nice and fast service. What a relief when you can count on people. Recommended !!

google
5.0

Bart en zijn team zijn zeer professioneel en werken heel snel. Onze nieuwe website ziet er goed uit en we kregen een goede uitleg over hoe we zelf aanpassingen konden maken. Aanrader! (Translated by Google) Bart and his team are very professional and work very quickly. Our new website looks good and we received a good explanation of how we could make adjustments ourselves. Recommended!

google
5.0

Goede ondersteuning en snelle klantenservice. Vriendelijk, betrouwbaar en goede kwaliteit. (Translated by Google) Good support and fast customer service. Friendly, reliable and good quality.

google
5.0

Bart maakte voor ons bedrijf een duidelijke en goed werkende website. Het is leuk om samen te werken met een persoon die én websites maakt én de marketing verzorgt. Dat ontneemt al heel veel stress van bij de klant aangezien deze geen tussenpersoon hoeft te spelen tussen de websitebouwer en marketeer. (Translated by Google) Bart made a clear and well-functioning website for our company. It is nice to work with a person who creates websites and takes care of the marketing. That already takes a lot of stress from the customer, as he does not have to play an intermediary between the website builder and marketer.

google
5.0

Zeer tevreden over de geleverde diensten voor de opbouw van mijn site, na enkele duidelijke telefoontjes en mails was de website al opgebouwd naar eigen wens. Top communicatie! (Translated by Google) Very satisfied with the services provided for the construction of my site, after a few clear phone calls and emails, the website was already built to your own liking. Top communication!

google
5.0

Vlotte kennismaking en een doortastende aanpak. Bart en zijn team hadden meteen begrepen wat wij met Campodivino nodig hadden en realiseerden het project ook zeer snel. Op enkele dagen tijd waren we weer in de ether met een nieuwe, aangepaste website! (Translated by Google) Smooth introduction and a decisive approach. Bart and his team immediately understood what we needed with Campodivino and also realized the project very quickly. In a few days we were back on the air with a new, modified website!

google
5.0

Met ons kantoor een opleiding WordPress gevolgd bij Bart. Ondanks de verschillende kennis niveau's van onze collega's, kon Bart hier goed op inspelen met nuttige tips en tricks. (Translated by Google) I followed a WordPress course with Bart at our office. Despite the different knowledge levels of our colleagues, Bart was able to respond well with useful tips and tricks.

google
5.0

Duidelijke communicatie, goede ondersteuning en een mooi resultaat. Bedankt Bart en Sven. (Translated by Google) Clear communication, good support and a good result. Thank you Bart and Sven.

google
5.0

Mailbox bvba is ongetwijfeld de "rechterhand" om van jouw zaak een echte hit te maken op het wereldwijde web. Ben je starter of heb je al een bloeiende onderneming? Bart & Sven gaan met veel plezier aan de slag om een unieke website te ontwikkelen die: 1) snel wordt gevonden 2) vernuft in elkaar zit 3) past binnen jouw concept. Daarenboven helpen ze je wegwijs in het "SEO-gebeuren" en de "google analytics", zodat je jouw website kan laten prijken aan de top. Kortom, go for (the) (h)it! (Translated by Google) Mailbox bvba is undoubtedly the "right hand" to turn your business into a real hit on the worldwide web. Are you a starter or do you already have a flourishing company? Bart & Sven are happy to work on developing a unique website that: 1) is quickly found 2) is ingeniously designed 3) fits within your concept. In addition, they help you find your way in the "SEO event" and the "google analytics", so that you can have your website at the top. In short, go for (the) (h) it!

google
5.0

Place to be for websites

google
5.0

Ken jij iets van websites? Als freelance copywriter krijg ik die vraag best wel vaak te horen. En ook al trek ik mijn plan in WordPress, ik kies er steeds voor om het over te laten aan specialisten. En dat zijn Bart en Sven zeker wel! Niets is hen te veel. Daarom doe ik graag op hen beroep voor verschillende klanten. Van tips & tricks over SEO en google analytics tot het maken van je hele website, inclusief beveiliging. Want zelfs met een gehackte website kon ik bij hen terecht. Bedankt voor de fijne samenwerking, dat het nog lang mag duren! (Translated by Google) Do you know anything about websites? As a freelance copywriter, I often hear that question. And even though I draw my plan in WordPress, I always choose to leave it to specialists. And that is certainly Bart and Sven! Nothing is too much for them. That is why I like to appeal to them for different customers. From tips & tricks about SEO and google analytics to creating your entire website, including security. Because even with a hacked website I could go to them. Thanks for the great cooperation, it may take a long time!

google
5.0

Goede begeleiding in het beheer van lijsten (audience) voor het versturen van mailings via MailChimp. Als ervaren gebruikers kregen we correcte en handige tips om dit efficiënter te organiseren. (Translated by Google) Good guidance in managing lists (audience) for sending mailings via MailChimp. As experienced users we received correct and useful tips to organize this more efficiently.

google
5.0

Vlotte & leuke samenwerking met mensen die hun vaak kennen en graag doen. Goede klantenbegeleiding! (Translated by Google) Smooth & fun collaboration with people who know them often and like to do them. Good customer support!

google
4.0

Zoals steeds en daarom ook met Mailbox in zee gegaan, een correcte service en mijn site is opnieuw geüpdatet en in orde! Top en dank jullie wel Bart en Sven. (Translated by Google) As always and therefore also with Mailbox, a correct service and my site has been updated and in order! Great and thank you Bart and Sven.

google
5.0

J'ai collaboré avec Bart et son équipe pour la réalisation de notre site web. Je peux affirmer que la collaboration s'est déroulé de très bonne manière et nous avons globalement été très satisfaits par le résultat obtenu. Je conseille vivement l'agence Mailbox pour leur professionnalisme, disponibilité, réactivité et la collaboration agréable à toute personne qui souhaite réaliser un site web professionnel.

google
5.0

Gezien de niche markt waar we ons in bevinden waren we dan ook aangenaam verrast door de expertise van Bart, dat zich enorm verdiept in de materie, het bedrijf en de mogelijke afzetmarkten alvorens hij overgaat tot het design. Een ondernemer dat in eerste instantie meedenkt met de klant en zijn mening durft delen! (Translated by Google) Given the niche market we are in, we were pleasantly surprised by the expertise of Bart, who deeply immerses himself in the matter, the company and the possible sales markets before he enters the design. An entrepreneur who in the first instance thinks along with the customer and dares to share his opinion!

google
5.0

De samenwerking met Bart is top! Je geeft duidelijk aan wat je wil en hij levert met Mailbox maatwerk! Ik ben een tevreden klant! Mailbox is een aanrader, top professionals en een no-nonsense manier van werken. Daar hou ik van! (Translated by Google) The collaboration with Bart is great! You clearly indicate what you want and he delivers custom work with Mailbox! I am a satisfied customer! Mailbox is highly recommended, top professionals and a no-nonsense way of working. I love that!

google
5.0

Bart heeft ons tot hier toe al enorm goed geholpen bij optimalisatie en vindbaarheid van onze website. Wij zijn zeer tevreden over de vooruitgang en weten dat we op hem kunnen rekenen! Sedert we via Bart met Adwords zijn gestart, is onze zaak en onze dienstverlening in een heuse stroomversnelling gekomen. We realiseren ons dat het succes van onze zaak voor een groot deel te danken is aan de goede professionele ondersteuning die Mailbox ons heeft geboden. Dit resultaat hadden we nooit durven dromen toen we een jaar geleden beslisten om in hoofdberoep verder te gaan. De samenwerking met Bart is zeker een aanrader! (Translated by Google) Bart has helped us enormously in optimizing and finding our website so far. We are very satisfied with the progress and know that we can count on him! Since we started Adwords through Bart, our business and our services have really gained momentum. We realize that the success of our business is due in large part to the good professional support that Mailbox has provided us. We never dared to dream of this result when we decided a year ago to continue in our main profession. The collaboration with Bart is definitely recommended!

google
4.0

Ik werk nu al een tijdje met Bart samen en zijn inzichten en aanpak hebben voor ons al heel wat wijzigingen teweeg gebracht. Aangezien Bart nieuwe ontwikkelingen op de voet volgt kan hij ons ook steeds nieuwe ideeën aanreiken. Voor een KMO zoals de onze, waar on-line marketing een hele uitdaging is, is dit een hele stap vooruit. (Translated by Google) I have been working with Bart for a while now and his insights and approach have brought about many changes for us. Since Bart follows new developments closely, he can also always provide us with new ideas. For an SME like ours, where online marketing is a real challenge, this is a big step forward.

google
5.0

Mailbox ... eigenlijk Bart ... want zo persoonlijk werkt hij . Heeft voor mij de setup gedaan van Mn website.Dit na een snelle reactie op Mn vraag waarbij analyse en uitvoering stipt op elkaar waren afgesteld . De website was klaar binnen het gestelde budget en bijna binnen de gestelde termijn. De persoonlijke uitleg en tips ivm wordpress waren bruikbaar. Geen dure woorden , werk naar zich toetrekken . Kort : vlot , persoonlijk en betaalbaar voor een KMO. Wens je een website met de handen zelf aan het stuur ... aanrader! Je mag me ook contacteren voor meer info . Gunther (Translated by Google) Mailbox ... actually Bart ... because that is how he works. Did the setup of Mn website for me. This after a quick response to Mn question where analysis and execution were set up accurately. The website was ready within the set budget and almost within the set period. The personal explanation and tips regarding wordpress were usable. No expensive words, work to attract. Short: smooth, personal and affordable for an SME. Do you wish a website with the hands on the wheel ... recommended! You can also contact me for more information. Gunther

google
5.0

Internet en SEO zijn voortdurend in verandering. Wij halen al meerdere jaren goede resultaten online, maar konden dankzij Mailbox onze prestaties toch nog verder finetunen. Bijzonder nuttig voor het moment waarop je weet dat het allemaal wel OK zit, maar de volgende stap echt werk is voor experten. Mailbox helpt ons om die stap te zetten zodat we zelf naar een hoger niveau kunnen stijgen. Een bijzonder waardevolle samenwerking. (Translated by Google) Internet and SEO are constantly changing. We have achieved good results online for several years, but thanks to Mailbox we were able to fine tune our performance even further. Very useful for the moment when you know that everything is OK, but the next step is really work for experts. Mailbox helps us to take that step so that we can rise to a higher level ourselves. A particularly valuable collaboration.

google
5.0

Ik heb Bart leren kennen tijdens de cursus "Wordpress voor gevorderden" die hij zelf gaf. Als aanvullend lesmateriaal kon je de cursus ook online bekijken en inoefenen aan de hand van duidelijke filmpjes. Verder hebben we intussen een samenwerking opgezet. Mailbox bvba is een mooie uitbreiding van ons eigen kunnen waardoor we nu een nog groter klantenbereik hebben kunnen opzetten. Absolute aanrader. (Translated by Google) I got to know Bart during the "Wordpress for advanced" course that he gave himself. As additional teaching material, you could also view the course online and practice with clear videos. We have also set up a collaboration in the meantime. Mailbox bvba is a nice extension of our own capabilities, which means that we have now been able to set up an even greater customer reach. Absolute must.

google
5.0

Interessante opleidingen over het aanleren van WordPress en Woocommerce, Mailbox bvba leert je dit op een duidelijke manier aan zodat je in no-time kan starten met een WordPress website! (Translated by Google) Interesting courses on learning WordPress and Woocommerce, Mailbox bvba will teach you this in a clear way so that you can start using a WordPress website in no time!

google
5.0

Als ondernemer denk je vaak de waarheid in pacht te hebben en volg je meestal je eigen wijsheden, maar ik erken graag dat Mailbox zéér zeker een toegevoegde waard heeft geboden en ons wegwijs geholpen in het kluwen van SEO, social media, backlinks, ... en alle andere terminologie welk voordien voor mij weinig tastbare begrippen waren en nu steeds meer duidelijke resultaten brengen. Waarvoor dank !! (Translated by Google) As an entrepreneur you often think you have the truth and you usually follow your own wisdom, but I would like to acknowledge that Mailbox has certainly added value and helped us in tangle SEO, social media, backlinks, ... and all other terminology which previously were not very tangible terms for me and now bring more and more clear results. Thanks for that !!

google
4.0

Onze nieuwe website was kickstarted by Mailbox! Tijdens mijn zoektocht naar de meest optimale oplossing voor het opzetten van een 'mooie' nieuwe website - die gebruiksvriendelijk is, voldoet aan de eisen om makkelijk gevonden te worden door Google en daaraan gekoppeld 'online marketing' - kwam ik terecht bij Bart. Al was hij geen onbekende want onze kinderen hadden samen in de klas gezeten. Ooit heeft hij me een uiteenzetting gegeven over het marketing aspect in bedrijfjes als de onze tijdens een informeel moment. Met dat in gedachte wist ik 'he's the man'! En inderdaad ondertussen staat onze nieuwe website online, kan ik rekenen op een snelle service en heeft Interieurglas eindelijk een online marketing strategie! Well done Mailbox! (Translated by Google) Our new website was kickstarted by Mailbox! During my search for the most optimal solution for setting up a 'beautiful' new website - that is user-friendly, meets the requirements to be easily found by Google and associated 'online marketing' - I ended up at Bart. Although he was no stranger because our children had been in class together. He once gave me an explanation about the marketing aspect in companies like ours during an informal moment. With that in mind, I knew "he's the man"! And indeed in the meantime our new website is online, I can count on a fast service and Interieurglas finally has an online marketing strategy! Well done Mailbox!

google
5.0

Ik heb recent met Mailbox samengewerkt voor mijn webshop en ben zeer tevreden over de samenwerking en de resultaten. Als je ondersteuning zoekt voor een bestaande of een nieuwe website / webshop kan ik Bart zeker aanbevelen. Zijn aanpak is innovatief, fris en uitermate to-the-point. Doen! (Translated by Google) I recently worked with Mailbox for my webshop and am very satisfied with the collaboration and the results. If you are looking for support for an existing or a new website / webshop, I can certainly recommend Bart. His approach is innovative, fresh and extremely to the point. To do!

google
4.0

Met Bart een project gedaan dat niet echt eenvoudig was maar Bart heeft altijd de juiste instelling en weet altijd met een oplossing te komen. (Translated by Google) I did a project with Bart that wasn't really easy but Bart always has the right attitude and always knows how to come up with a solution.

google
5.0

Ik heb Bart van Mailbox gecontacteerd om te zien hoe we onze bestaande website konden updaten. Ik was aangenaam verrast over de vakkennis en de service die hij me kon aanleveren: zowel bij de opmaak van de site als het onderhoud nadien. Dat heeft me ervan overtuigd om samen een volledig nieuwe site te maken in WordPress, en ik ben er bijzonder tevreden over. Zowel de kostprijs en het resultaat van de website als de dienstverlening achteraf zijn top. En ook al doe ik veel zelf (da's ook de bedoeling), als het nodig is kan ik Bart altijd bereiken om te helpen. Zeer aangename samenwerking! (Translated by Google) I contacted Bart from Mailbox to see how we could update our existing website. I was pleasantly surprised about the professional knowledge and the service that he was able to provide to me: both during the layout of the site and afterwards maintenance. That convinced me to create a completely new site together in WordPress, and I am very satisfied with it. Both the cost price and the result of the website as well as the services afterwards are top. And even though I do a lot myself (that is the intention), if necessary I can always reach Bart to help. Very pleasant cooperation!

google
5.0

Zeer tevreden over onze nieuwe website en de service van Mailbox! Bedankt!!! (Translated by Google) Very satisfied with our new website and the Mailbox service! Thanks!!!

google
4.0

- To the point - Gestructureerde samenwerking - Goeie vertaling van briefing naar website Ik ga nog samenwerken met Bart. (Translated by Google) - To the point - Structured collaboration - Good translation of briefing to website I'm still working with Bart.

google
5.0

Ik ben heel tevreden over mijn webshop San-thee.be, op maat gemaakt door Bart. Sommige delen waren niet evident, maar werden vakkundig en snel aangepakt. De service is tip-top. Kleine problemen die opduiken worden onmiddellijk opgelost. Ook krijg ik van Bart nu en dan een interessant artikel of een goede tip doorgestuurd, waarvan hij vermoedt dat het mij kan helpen bij de uitbouw van mijn zaak. Mailbox is zeker een aanrader! (Translated by Google) I am very satisfied with my webshop San-thee.be, tailor-made by Bart. Some parts were not obvious, but were dealt with professionally and quickly. The service is tip-top. Minor issues that arise are resolved immediately. Bart also occasionally sends me an interesting article or a good tip, which he suspects may help me to expand my business. Mailbox is definitely recommended!

google
5.0

No-nonsense aanpak voor het opstellen van je website ! Niet alleen is hij kant-en-klaar, werkt hij perfect op pc's en tablets, maar Bart geeft je ook de tools en de kennis om hem daarna zelf in handen te nemen en verder te onderhouden. En bij problemen is hij er uiteraard om je snel even verder te helpen. Ik ben fan ! (Translated by Google) No-nonsense approach for creating your website! Not only is he ready-made, he works perfectly on PCs and tablets, but Bart also gives you the tools and the knowledge to take it into your own hands and maintain it. And in case of problems, he is of course here to help you quickly. I am a fan !