Sinds Maart 2020 verspreidt de COVID-19 pandemic razendsnel. De pandemie piekte in juni 2020 met wereldwijd 500,000 doden. Naast het hoge dodental en wereldwijde lockdown bracht de pandemie ook economische onrust met zich mee. Gevolgd door een nieuwe- en onvoorspelbare vorm van consumentengedrag.

Situatie schets Covid-19

(Bron: Futura Santé)

Sinds Maart 2020 verspreid de COVID-19 pandemic razendsnel. De pandemie piekte in juni 2020 met wereldwijd 500,000 doden. Naast het hoge dodental en wereldwijde lockdown bracht de pandemie ook economische onrust met zich mee. Gevolgd door een nieuwe- en onvoorspelbare vorm van consumentengedrag.

Hand in hand met deze nieuwe vorm van consumentengedrag (consumer behaviors) gaat marketing. Sinds de grote doorbraak van de pandemie in maart 2020 analyseerden vele bedrijven hun eigen gegevens. Een van deze gegevens is email marketing.

E-mailmarketing maakt gebruik van e-mail om bepaalde boodschappen naar een bepaalde doelgroep te sturen. Dit kan aan de hand van ‘automations emails’, kortingscodes, nieuwsbrieven of andere vormen van email. E-mailmarketing tracht een band op te bouwen met reeds bestaande klanten maar ook met potentiële klanten.

Ook Mailchimp en acoustic deden een onderzoek naar de invloed van covid-19 op email marketing.

Mailchimp is het Amerikaanse platform voor marketing automation en e-mailmarketing. Acoustic is een onafhankelijk marketing platform met als doel het ontketenen van briljantie in marketeers. Zelf bieden zij een van de meest vooraanstaande open marketing ecosystemen in de branche.

Logo Mailchimp
(Bron: Mailchimp)
Logo acoustics
(Bron: Acoustic)

Meer specifiek analyseerde Mailchimp de evolutie binnen e mailmarketing- en engagement patronen. Uit hun onderzoek kon mailchimp enkele zaken concluderen:

Hogere betrokkenheid sinds Corona

In tijden van een pandemie vergroot de publieke betrokkenheid ten aanzien van bedrijven. Individuen willen meer betrokken zijn, maar enkel bij bedrijven die zij waarderen.

Er is tevens een stijging in ‘Click through rates’ en ‘open rates’ te zien. Bekijk zeker eens het Benchmark Report van Acoustics moest je interesse hebben in continent specifieke gegevens. Samen met de stijging van deze cijfers dalen ook de ‘unsubscribe rates’. Dat wil zeggen dat minder mensen zich afmelden van een bepaalde mailinglijst met hun e mailadressen.

E-mailmarketing: Globale cijfers CRT
(Bron: Acoustic)

Bovenstaande gegevens zijn natuurlijk globale gegevens. Men kan zich dan ook de vraag stellen of deze evolutie sector specifiek ook zichtbaar is. Hier spreken Mailchimp en Acoustic elkaar wel tegen. 


Mailchimp concludeert dat er tegen 25 maart 2020 in elke sector een stijging van betrokkenheid plaatsvond. Met als natuurlijk gevolg een ‘Open Rates increase’. Enkel binnen de e-commerce sector was er geen stijging te zien. De grootste stijging vond echter plaats bij restaurants en non-profitorganisaties. 

De stijgende ‘open and click rates’ binnen restaurants is te verklaren naar de overschakeling naar take-away. Volgens Mailchimp moeten non-profitorganisaties vooral nu de aandacht vestigen op hun noden. Met andere woorden met hun email marketing strategies inspelen op:  “Waar kunnen individuen ons vandaag mee helpen?”

Emailmarketing: Clickrate 2020 restaurants en non-profitorganisaties
(Bron: Mailchimp)

Vooral kleine bedrijven hebben baat bij email marketing (sinds Corona)

Daarnaast concludeerde Mailchimp een verschil tussen kleine bedrijven – bedrijven met minder dan 2.000 contacten – en grote bedrijven. Deze kleine bedrijven kunnen immers op de eerste plaats geplaatst worden van sterkste stijgers. Gevolgd door de eerder vermelde restaurants en non-profitorganisaties.

De reden waarom kleine bedrijven zo een grote groei zagen is volgens Mailchimp redelijk eenvoudig. Mensen zijn immers op zoek tijdens de pandemie naar een vorm van connectie. Een connectie met kleine bedrijven uit hun eigen gemeenschap.

Acoustic concludeert echter dat er wel degelijk een onderscheid was te zien per sector. Luchtvaartmaatschappijen en bezorgbedrijven zagen hun wereld plotseling ondersteboven. Sommige sectoren kwamen tot stilstand terwijl andere sectoren niet aan al de vraag kon beantwoorden.

De grootste stijging van ‘Open Rates’ was dan ook te merken bij de transport sector. Terwijl er in de consumer services en consumer products sector nauwelijks verandering plaatsvindt.

Iets waar Acoustic wel in lijn ligt met Mailchimp is de waarom achter het verhaal. Volgens Acoustic zijn individuen op zoek naar informatie om de impact op hen te begrijpen.

Beste openings rates e-mailmarketing
(Bron: Acoustic)

Het is echter wel belangrijk de notie te maken dat Mailchimp en Acoustic hun resultaten anders analyseerden. Mailchimp gebruikt hun resultaten in vergelijking met het jaar voordien. Terwijl Acoustic de resultaten vergelijk met een maand eerder, februari 2020.

Daling van aantal e-mailcampagnes is sectorgebonden

Een laatste opvallende concludering van beiden partijen in de daling van e mailcampagne. Bedrijven versturen marketing emails om de veertien dagen een e-mail naar hun ‘subscribers’ of ‘target audience’. Gedurende de pandemie is dit slechts om de twintig dagen.

Daarnaast is er vooral een merkbare daling van de e-mail campagnes bij enkele sectoren. Namelijk: reisbureaus, de kleine retailers en binnen de vrijetijdssector. Sectoren zoals liefdadigheden en de overheid verstuurde echter meer e-mails dan normaal.

Email volumes Covid-19
(Bron: Acoustic)

Email marketing en Covid-19

De wereldwijde corona pandemie zorgde voor vele veranderingen het dagdagelijks leven van individuen. Een van die veranderingen vindt plaats bij e-mail marketing. Zo zijn individuen nauwer betrokken bij bedrijven uit hun buurt en opent men meer -email marketing campagnes. Toch ontvangen subscribers minder campagnes als voor de pandemie terwijl men liever wekelijks een ‘update’ ontvangt. 

Mailchimp en Acoustics zagen vooral positieve veranderingen voor kleine bedrijven. Vele kleine bedrijven, restaurants en non-profitorganisaties zagen een sterke stijging in hun ‘subscriber count’. Deze stijging is ook deels te verklaren door ‘lockdown-regels’, zoals het sluiten van restaurants. 

Gebruikte bronnen Mailchimp & Acoustic:

Mailchimp: Mailchimp’s COVID‑19 Email Marketing Trends

Acoustic: COVID-19 Email Marketing Benchmark Report