We zijn allemaal ondernemers die elk jaar winst willen maken. Dat is als het ware de brandstof die ons op de been houdt en die richting geeft aan bedrijven.

Maar is dat het enige? Zijn er nog andere drijfveren die ons helpen om zin en richting te geven aan bedrijven?

Triple Bottom Line

Hier komt het concept “triple bottom line” op de proppen. Dit is geen nieuw concept. Het gaat er eigenlijk over dat als je een extra dimensie wil geven aan je bedrijf, dat je iets verder kijkt dan enkel de “profit”.

Er is wel degelijk een triple bottom line : Profit, People en Planet. Of ook wel de 3 P’s van de bottom line van een bedrijf dat duurzaam wil zijn, genoemd.

Een bedrijf is in deze een actor die, naast de vereisten met betrekking tot rendabiliteit, ook een bredere rol heeft. Zo moet een bedrijf ook instaan, tot op zekere hoogte, voor het personeel dat er werkt. In elk geval komt dit met een bepaalde verantwoordelijkheid.

Maar daarnaast is een onderneming ook een entiteit die, net als alle andere actoren, een invloed heeft op de omgeving. Vandaar dat ook de dimensie van de “planet” erg belangrijk is. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren, maar een goed doel steunen lijkt daar zeker ook bij te horen.

Van 3P naar duurzaamheid

duurzaam ondernemen

Duurzaamheid heeft bij mij altijd een notie van iets op lange termijn gehad. Als je duurzaam bent, dan blijft het duren. Dat idee.

En dat is het natuurlijk ook wel, maar er is meer. Duurzaamheid is ook een kwestie van verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheden.

Door je bedrijf rendabel te houden verzeker je je van een lange termijn, zal je bedrijf overleven en kan je iets uitbouwen naar de toekomst toe. Met andere woorden, het verzekert zich van haar eigen bestaan.

Tegelijkertijd werkt een bedrijf hiervoor samen met individuen die hiervoor een vergoeding krijgen. Ze nemen geen of weinig ondernemingsrisico, maar geven je wel dagelijks 8u van hun tijd, waarbij ze hun werk zo goed mogelijk uitvoeren.

Als je een duurzaam bedrijf hebt, dan heb je de kans om langdurige samenwerkingen op te zetten. Je leert individuen hun waarde kennen en je gaat hen hiervoor een correcte verloning geven. En als de menselijke relaties goed zitten, is het fijn samenwerken in een bedrijf. Hoe groot of klein dat ook is.

Maar daarnaast heeft de aanwezigheid van een bedrijf ook consequenties. Om producten en diensten samen te stellen, gebruiken ze grondstoffen die als het ware door het gebruik zelf verloren zijn (verwarming bijvoorbeeld).
Als we duurzaam bezig willen zijn, moeten we dus evolueren naar een model waarbij we “verloren” energie en grondstoffen moeten “recycleren” als het ware.

Bedrijven hebben naast het puur commerciële en intermenselijke, dus ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Naar een maatschappelijke verantwoordelijkheid door kennisdeling

Als individuen actoren zijn, dan zijn bedrijven dat ook. Ze hebben een invloed op de wereld waarin ze actief zijn. En net zoals alle actoren heb je daardoor een soort verantwoordelijkheid ten opzichte van de grote wereld waarin ze actief zijn.

Vandaar dat wij, bij Mailbox, actief een partnership gezocht hebben om de kennis die we hebben, ter beschikking te stellen van een organisatie dat enkel een maatschappelijk doel heeft.

En dat is het VECK geworden, het Vlaams Expertisecentrum voor Kindermishandeling.

Er is weinig dat ouders van kinderen zo beroerd als het lot van andere kinderen, die de “pech” hebben op te groeien in een omgeving die we onze kinderen uit alle macht willen besparen.

Dat is een problematiek waar we ook als bedrijf inspanningen voor willen leveren. Uiteraard binnen de limieten die gesteld zijn, maar wel mét gebruik van de kennis en ervaring die we hebben.

Het VECK legt zich toe op het versterken van de aandacht voor kindermishandeling door te sensibiliseren, kennis te ontwikkelen en te verspreiden. Uiteraard zijn informatieve websites hierbij erg belangrijk. Zij zorgen ervoor dat de boodschap kan verspreid worden, waardoor de wereld hopelijk op langere termijn toch ook weer wat aangenamer en menselijker wordt.

Hierbij gebruiken we onze ervaring met “user experience” om de boodschap en de zoektocht voor informatie zo makkelijk mogelijk te maken voor de bezoekers van de websites die we voor het VECK maken. 

Hier gaat efficiëntie (remember onze missie : efficiënt online met WordPress) samen met de vervullen van één van de basis missies van het VECK : het verspreiden van informatie om het probleem van kindermishandeling in onze maatschappij uiteindelijk te verslaan.

Daarnaast willen we ook helpen door uitgebreide opleidingen over WordPress te geven aan alle vrijwilligers die instaan voor de dagelijkse werking van het VECK. Want natuurlijk staan zij dichter bij de problematiek en zijn het de échte experten in hun domein.

Tenslotte kunnen we door onze ervaring met opleidingen ook helpen met zogenaamde “learning management systems” of LMS systemen. Deze leerplatformen laten toe om kennis snel en duidelijk door te geven aan de medewerkers van het VECK.

Tim Stroobants, directeur van het VECK verwoordt het zo: “De samenwerking met Mailbox tilt ons en onze partners naar een hoger niveau. We kunnen terugvallen op veel know how en blijven zelf aan zet. Het zijn de fijne medewerkers van Mailbox die ervoor zorgen dat we in no-time verschillende websites konden ontwikkelen. Sommige websites ontstonden uit het niets, andere werden geëvalueerd en verbeterd. Ook de leeromgeving voor medewerkers van de vertrouwenscentra kindermishandeling is een grote winst. Het is door dit soort partnerschappen en concrete oplossingen dat we onze maatschappelijke missie beter kunnen waarmaken.

Naar een betere wereld

We zijn ondertussen 6 maanden ver en het is een zoektocht geweest. Maar ik geloof toch dat we een aantal samenwerkingen hebben opgezet waarbij we enerzijds, onze kennis hebben gedeeld, maar anderzijds zelf ook plezier hebben gevonden om deel uit te maken van een groter geheel.

We hebben als het ware een tool ter beschikking gesteld die meehelpt om kindermishandeling te bestrijden, zodat Mailbox toch ook een actor is geworden met een maatschappelijke relevantie.