Thuiswerken anno 2021 is het nieuwe normaal. 2020 werd al snel het jaar van thuiswerken omwille van COVID-19. Vanaf juli 2021 is telewerk echter niet langer verplicht in België, op enkele voorwaarden natuurlijk. Maar toch blijft voor vele bedrijven telewerken mogelijk (DeTijd).

Gedurende de periode van thuiswerk werkte 60% tot 70% van de werknemers van thuis uit. Er werd dan ook massaal ingezet op telewerken (statbel).

In September 2020 was er een eerste daling te zien van telewerk. Steeds meer mensen opteerde voor een mix van telewerken en werken op kantoor (NBB).

Maar hoe ervaarden werknemers en werkgevers het structureel telewerken? En nog beter: welke tips zijn er om de productiviteit te verhogen bij telewerken? Wij vertellen jou onze ervaring en geven onze beste tips mee, speciaal voor jou!

Productief telewerken

Uit een enquête van Economic Risk Management Group (ERMG), opgericht in de schoot van de Nationale Bank, blijkt dat bijna de helft van de werkgevers vindt dat telewerk een negatieve invloed heeft op de productiviteit van werknemers. (Gazet van Antwerpen & NBB). 10% van de werkgevers vindt zelfs dat de productiviteit er drastisch onder lijdt (NBB).

Onderzoek toont aan dat deze meningen sector gerelateerd zijn. Het grootste scepticisme is voornamelijk terug te vinden bij de financiële sector. Desondanks zijn ook Technologie sectoren geneigd om eerder naar de sceptische kant te gaan. In tegenstelling tot de informatie en telewerk sector waar de meerderheid positief kijkt naar telewerken (HRSquare & NBB).

De productiviteit binnen Mailbox

Binnen Mailbox deden we zelf even de test. We lieten onze collega’s een korte enquête invullen om hun bevindingen met thuiswerk te onderzoeken.

Binnen Mailbox was er een unanimiteit over de productiviteit. Wij vonden immers dat er geen negatieve invloed te constateren was. Online meetings is echter wel een van de meest genoemde hindernissen.
Soms is het immers gemakkelijker om iets uit te leggen op een echte vergadering dan via de computer. 75 procent van de werkgevers haalde ook aan dat ze geneigd zijn om meer te werken nu ze van thuis werken.

  • Je werkt langer door dan met kantoor uren
  • Niet meer stoppen met werken
  • Sneller geneigd om ‘s avond op e-mails te beantwoorden.

50% van de werknemers haalde dan ook aan dat ze productiever zijn thuis en 50% haalde aan dat ze op beiden locaties even productief zijn.

Voor 75% van de werknemers blijft de hoeveelheid afleiding thuis en op het werk hetzelfde. Slechts 25% haalde aan dat ze thuis meer afleiding ervaarde. Deze stijging in afleiding kon dan weer teruggekoppeld worden aan de sluiting van scholen en opvang.

Toch was er een tweestrijd te merken op vlak van de scheiding tussen werk en privé. Zo haalde vijftig procent aan dat telewerken de scheiding tussen werk en privé beïnvloed. Desondanks bleef het niveau van stress hetzelfde voor de werknemers.

Productiviteit verhogen

Is het echter mogelijk om de productiviteit te verhogen bij thuiswerken? Hiervoor kijken we even naar Elke Van Hoof een klinisch psychologe die het boek: ‘Eerste hulp bij thuiswerk’ uitbracht.

Van Hoof vertrekt bij haar visie vanuit het begin. Thuiswerk is ons immers nooit aangeleerd. Het is een gewoonte om naar kantoor te gaan en daar te werken. Thuiswerk daarentegen is een proces dat we onszelf nog moeten aanleren.
Vele van ons hebben voor het eerst te maken gekregen met telewerken omwille van de huidige situatie. Hierdoor wordt thuiswerk opgedrongen. En als iets opgedrongen wordt verliest het zijn voordelen (Frankwatching).

Best practices

Van Hoof beschrijft in haar boek ook enkele best practices voor telewerken vanuit het perspectief van organisaties, leidinggevenden en werknemers. Voor deze best practices verwijst ze onder andere naar het model van Matt Mullenweg, CEO van Autmattic (van AWordpress) (Frankwatching).

Matt Mullenweg beschrijft vijf niveaus van afstand/autonoom werken. Hoe hoger men zich bevindt in zijn niveaus hoe meer voordelen dit heeft voor de organisatie. Echter is er vanaf level drie een commitment vereist van alle betrokken partijen (Frankwatching & Matt Mullenweg).

Five levels of Autonomy
Distributed Work’s Five Levels of Autonomy (Bron)

Matt Mullenweg is voorstander van telewerken. Dit bewijst hij met de woorden:

“any company that can enable their people to be fully effective in a distributed fashion, can and should do it far beyond after this current crisis has passed.”
Matt Mullenweg, 2020

Tips & Tricks voor telewerken

Telewerken vraagt commitment van beiden partijen. Zowel de werkgevers als de werknemers. We dienen dan ook goede afspraken te maken.
Werkgevers dienen rekening te houden met de druk die gedwongen thuiswerken met zich mee levert voor werknemers. Een van de mogelijk oplossingen hiervoor is het voorkomen van micromanagement (Frankwatching).

Daarnaast is een open houding van groot belang bij beiden partijen. Medewerkers dienen bewust te werken. Dit kan door gebruik te maken van een aparte werkruimte. Zo maak je een fysieke onderscheiding tussen werk en privé.
Maar daarnaast is tijd segmentatie ook zeer belangrijk. Weet wanneer je begint en wanneer je stopt. Want voor je het weet ben je de hele dag aan het werken.
De laatste tip is: bouw een ritueel uit. Ontbijt dus niet achter je bureau, want dan vervaagt de grens tussen werk en privé (Frankwatching).

Tips & Tricks van het Mailbox-team voor telewerk.

Ook binnen het mailbox-team gingen we handige tips & tricks verzamelen op het thuiswerk productief te laten verlopen. En ja hoor, hier komen terug enkele tips in voor die we eerder hoorde van experten. 

  1. Gebruik de rust van thuis. Het is een omgeving die kalmer is en waar je eigenlijk alles bij de hand hebt.
  2. Zorg dat je in een aangename omgeving zit en dat je je niet opgesloten voelt in je kamer.
  3. Indien mogelijk: werk aan een bureau of tafel waar je eventueel dingen kunt laten liggen tot de volgende dag. Zo dien je niet elke avond alles op te ruimen waardoor je de volgende dag tijd verliest met de juiste benodigdheden te zoeken.
    Maar daarnaast hou je bureau ook proper op het einde van de dag. Zie dat voor het begin van je werkweek je met een propere bureau kan beginnen. Leg oude To-Do lijstjes weg, en steek al je pennen terug in de pennenhouder.
  4. Maak een vast ritme. Blijf opstaan op een vast tijdstip en wees zeker dat voldoende tijd hebt voor je ochtendroutine. Ontbijt dus aan tafel en niet achter je computer.
  5. Ga daarnaast ook op tijd slapen. Veel mensen zijn geneigd om later te gaan slapen aangezien ze van thuis werken. Maar voldoende slaap is essentieel.