Vandaag nog een artikel gelezen van Google Business over de “Profit Driven Marketeer” waarbij de nadruk gelegd wordt op marketing als zijnde een profit center en geen cost center.

De nieuwe a/b testing (of zoals zij het noemen “experiments”) module in Google Adsense is daar een mooi voorbeeld van. Bedoeling van deze testen is om varianten van advertentie-settings met mekaar te vergelijken en de efficiency van beide gevallen met mekaar te vergelijken : de performantie en CTR, het gebruik van kleuren enz.

simpel en geniaal

Vooraleer een test op te starten, is het nuttig om eens te bekijken wat je juist wil testen : advertentie-formaten, de stijl van de advertenties, het kleurgebruik. En dan kan je aan de slag. Het ea wordt duidelijk uitgelegd in dit artikel.  Belangrijk is wel een tijdje te wachten tot de gegevens van de vergelijking een voldoende basis hebben zodat ze statistisch relevant zijn.

adsense test1 1 adsense a/b testing

Hier vind je een klein voorbeeld van twee ads waarbij ik vergeleek of er een verschil was in rpm (revenue per thousand impressions) tussen een advertentie met beeld en test vergeleken met een variant waarbij enkel display ads (visuals) gebruikt worden. In dit geval was er een verschil van 44% in RPM tussen de oude en de nieuwe ad.

Dan deactiveer je de test en accepteer de gewonnen versie al standaard en klaar is kees.

bekijk de video

Hierbij een link naar een video die het allemaal nog eens haarfijn uitlegt maar moeilijk is het niet. Just do it !!