De gulden snede is de verdeling van een lijnstuk in twee delen voor een speciale verhouding.

guldensnede de gulden snede in webdesign

Bij de gulden snede verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste. Geven we het grootste deel aan met a en het kleinste deel met b, dan is de verhouding van beide zo dat a : b = (a+b) : a. Dit getal wordt ook wel phi genoemd ofwel 1,618.

Deze verhouding werd al vroeg ontdekt door de Italiaanse wiskundige Fibonacci en wordt door velen beschouwd als de formule die het dichtst bij de natuur en haar groei en ontwikkeling staat. Sommige geloven zelfs dat het een universele constante is voor ontwerpen, een soort hand van god. Van het parthenon, de Mona Lisa tot de Egyptische piramides. Allemaal refereren we wel naar phi.

Doorheen de eeuwen zijn deze verhoudingen gerespecteerd maar ook in modern design (kredietkaarten bijvoorbeeld dienog minder dan 1% afwijken van de gulden snede) heeft deze formule zijn plaats.

Twitter bijvoorbeeld (gebruik makend van het Bootstrap framework) respecteert scrupuleus de gulden snede bij de design van de interface. Maar ook in veel logo’s worden deze verhoudingen gerespecteerd.

Ook modern webdesign gebruikt vaak deze verhoudingen.