Meer en meer KMO’s in Vlaanderen gebruiken Facebook als advertentie-medium. Mét succes !

Facebook advertenties

Traditioneel wordt de markt van de cpc advertenties (cpc = cost per click) beheerst door Adwords van Google. Geschat wordt dat de gigant ongeveer 67% van deze markt in handen heeft. Bij Facebook betaal je echter per duizend vertoningen en eigenlijk is dat theoretisch gezien dus een andere markt dan bij Google waar je per click betaalt.

170793 300x292 1 facebook doelgroepen

De wereldwijde markt voor online adverteren bedroeg in 2014 137 miljard dollar en geschat wordt dat we dit jaar (2015) gaan naar 154 miljard dollar. Werkelijk fenomale cijfers die duidelijk maken dat dit een zeer grote business is.

Opmerkelijk is de groei van Facebook : in 2012 had dit sociaal medium slechts 5,4% van deze markt maar dat was vorig jaar in 2014 al gestegen naar 21,4%. Voor een stuk ten koste van google.

De meest voor de hand liggende reden hiervoor is dat Facebook veel meer mogelijkheden boedt voor een gesegmenteerde aanpak. Via het advertentie-systeem kan je makkelijk erg lokaal werken maar ook selectie maken op basis van inkomensniveau, interesses en verschillende demografische criteria. Inderdaad.

De kritiek die FB kreeg naar aanleiding van de verregaande vorm van commercialisatie van persooonlijke gegevens wordt duidelijk als je Facebook advertenties beheert.

Belangrijk in deze context is dat we inderdaad scherp kunnen segmenteren maar dat de gegevens uiteraard niet gepersonaliseerd zijn. Het probleem zit waarschijnlijk niet in de segmentatie-mogelijkheden maar eerder in het feit dat de gegevens bestaan. Zo vormen deze dus een permanent gevaar voor Facebook. Als hackers dit in handen zouden krijgen …

Facebook doelgroepen

Een van de meest intrigerende manieren om efficiënte Facebook campagnes op te zetten, is via de zogenaamde “doelgroepen”.

Met aangepaste doelgroepen kun je je advertenties richten op bestaande klanten uit je eigen lijst, of deze juist uitsluiten van een bepaalde campagne. Dit is nuttig als je speciale kortingen en promoties wilt aanbieden aan je huidige klantenbestand.

Je kan dit op twee manieren doen : ofwel upload je een email bestand van je klanten of je installeert een conversie-pixel op je website zodat die kan bijhouden wie je website bezoekt én die een Facebook profiel hebben.

Een tweede manier om hierop verder te werken is door vergelijkbare doelgroepen samen te stellen. Zodra je een aangepast publiek hebt gemaakt, kun je ook vergelijkbare doelgroepen gebruiken om te zoeken naar mensen die veel gemeen hebben met je beste klanten of bezoekers. De power editor van Facebook laat je toe om dit op een verfijnde manier te fine-tunen :

  • Als je Vergelijkbaarheid selecteert, wordt je vergelijkbare doelgroep samengesteld uit de 1% mensen die in het geselecteerde land de meeste overeenkomsten met de personen in je aangepaste doelgroep vertonen. Dit resulteert in een kleinere doelgroep met exactere overeenkomsten.
  • Als je Groter bereik selecteert, wordt je vergelijkbare doelgroep samengesteld uit de 5% mensen die in het geselecteerde land de meeste overeenkomsten met de personen in je aangepaste doelgroep vertonen. De overeenkomsten zijn hierbij minder exact.

Voor mee informatie verwijs ik graag door naar de duidelijke handleiding van Facebook zelf. Maar het moge duidelijk zijn dat je erg efficiënte campagnes kan opzetten via deze tool. En meetbaar.