Via wordpress websites kan je makkelijk je nieuwsbrieven naar klanten of geïnteresseerden sturen : Mailpoet is zo’n extensie die je toelaat inschrijvers te beheren, te segmenteren en op een simpele manier nieuwsbrieven te beheren.

Hierbij een klein lijstje van elementen, tips & tricks die ik handig vindt. Uiteraard kan je hierin erg ver gaan en “email marketing” is meer en meer een specialisatie aan het worden. Het fijne aan deze vorm van marketing is dat je alles makkelijk kan testen ! Absolute waarheden zijn relatief in de zin dat wat voor sommigen werkt, het dan weer minder doet voor anderen in andere sectoren.

Bovendien is dit een persoonlijke selectie. Ik kan me zo nog een 10-tal extra tips voor de geest halen maar de bedoeling is van dit artikel om een aanzet te geven en de meest belangrijke naar voor te brengen.

  • Integenstelling tot facebook posts waarbij aangeraden wordt titels van minstens 40 karakters te gebruiken), is het bij een nieuwsbrief aan te raden je titles kort en krachtig te houden. Verschillende bronnen schijnen immmers te suggeren dat kortere titels tot 25% meer open rates hebben.
  • Maar niet alleen de lengte is van belang. Zorg ook voor engagerende titels, titels die tot de verbeelding spreken en aanzetten tot actie.
  • Gebruik hoofdletters in je email titels. Geef toe :”nieuwsbrieven : 10 praktische tips” ziet er minder goed uit dan “Nieuwsbrieven : 10 Praktische Tips”.
  • Personaliseer je emails. Beheer naast de email adressen ook de namen en voornamen van je contacten en gebruik de voornamen voor de aanspreking in je nieuwsbrief.
  • Zet je lezers aan tot actie. Een Call To Action (CTA). Dat kan zijn : een e-book downloaden, een offerte aanvragen. Laat ze iets doen !!
  • Analyseer je cijfers : Open Rate, Bounce Rate en Click Through Rate (CTR) zijn hierbij de leidraad. Bekijk of ze consistent zijn met de benchmarks uit de industrie en of ze evolueren in functie van testen met je emails.
  • Zorg dat je toestemming hebt van de gebruikers om de lijst te gebruiken. Zorg er in elk geval voor dat de lezers zich op z’n minst kunnen uitschrijven.
  • Vind een goed evenwicht tussen frequentie en timing van je emails. Immers, als je te weinig verzend, val je niet meer op maar bij teveel verzendingen wordt je als spammer bestempeld.
  • Gebruik geen spamgevoelige woorden in je titels en tekst. Ook al heb je de meest betrouwbare dienst of produkt, het verkeerd gebruik van bepaalde spamgevoelige woorden kan voor een dramatische afnamen in CTR veroorzaken. Of erger nog, zal je bounce rate gevoelig verlagen.
  • De laatste is een beetje gevoelig maar ik vond het toch een interessant idee : stuur je emails een tweede keer naar de “bounced”. Immers, zij hebben de nieuwsbrief de eerste keer niet gehad (vaak om wille van een tijdelijk probleem) en een tweede verzending kan dit euvel verhelpen.

Recente artikels suggereren ook, dat het gebruik van sociale media in nieuwsbrieven de CTR gevoelig (tot 150% !!) kunnen verhogen. De integratie van sociale media in nieuwsbrieven is volgensmij genoeg stof voor een apart artikel.

Uiteraard zijn dit algemene raadgevingen en misschien be je wel helemaak niet akkoord met bepaalde stellingnames. Of heb je er zelf die niet in deze lijst staan. Dat is uiteraard niet onlogisch omdat de regels verschillende zijn per sector en per type klant.

Heb je zelf ideeën of opmerkingen ? Gebruik je andere tips voor het versturen van je nieuwsbrieven ? Stuur ze door naar ons.