Al eens afgevraagd waarom sociale media sociaal genoemd worden ? Uiteindelijk zijn deze media vaak individuele uitingen van personen maar omdat de participatie zo massaal is, zijn het sociale krachten geworden.

een artikel in De Morgen

Een interessant artikel in De Morgen trok onlangs mijn aandacht. In dit artikel wordt de aandacht gevestigd op het verschil in massale uitingen van protest op twitter die misschien toch bij nader inzien deel uitmaken van een geoliede propaganda machine.

twitter wars

In het begin waren de sociale media van de massa en waren de tweets en posts van individuen. Maar de laatste jaren, door de professionalisering van de marketing rond sociale media, kunnen grote bedrijven, maar ook organisaties en zelfs naties, invloed uitoefenen op de publieke opinie. Waar “in den beginne” sociale media een facilitator waren van publieke discussies, dreigen ze meer en meer te verzanden in krachtige propaganda machines voor machtige organisaties. Verschillende studies wezen bijvoorbeeld uit dat er bijna geen contact is tussen twitteraars (twitter spheres) in tijden van conflict, waarbij het Gaza conflict het perfecte voorbeeld is.

de impact van sociale media

Ook de impact van “real time” foto’s kan niet onderschat worden. Uiteraard hebben persfoto’s altijd grote impact gehad op de publieke opinie maar het in real time tweeten van slachtoffers is erg populair als instrument in de oorlogspropaganda. Dat hadden de Amerikanen goed gezien ten tijde van de “embedded journalism” in de golfoorlog in Irak. Maar ook in Syrie worden de kracht van realtime foto’s gebruikt.

Daarbij vallen de “celeb tweet wars” tussen Rihanna en Amanda Bynes in het niet maar ze dienen wel hetzelfde doel namelijk awareness creëren voor de gebruikers en de verschillende “fracties” bevestigen van het grote gelijk.

Door de kracht van de sociale media en de invloed van machtige organisaties, verdwijnt de democratische en informatieve invloed van sociale media meer en meer naar de achtergrond en riskeren deze media meer een sociale splijtzwam te worden dan een discussieforum.