Ux of  “User Experience” is een nieuwe term die probeert te vatten wat de bezoeker van je website voelt en ervaart. Deze ervaringen worden centraal gesteld bij het ontwerp of aanpassing van je website. Nieuw is dat allemaal niet. Of toch ?

Egocentrisch webdesign : CX of client experience staat centraal

Het lijkt vanzelfsprekend dat het ontwerp van een website gebaseerd is op wat de gebruiker ervan vindt. Maar toch is dit in het verleden helemaal anders geweest. De traditionele manier van werken, en ik ben er zeker van dat velen dit zullen herkennen is de volgende.

userexperience 300x269 1 UX of user experience

De webdesigner maakte meestal een ontwerp van een website dat mooi was en gebaseerd op zijn of haar ervaringen. In functie van bemerkingen van de klant, werd dan een tweede of zelfs derde versie gepresenteerd. Kortom, de eindklant, voor wie de website bedoeld is, kwam hierbij maar zijdelings aan te pas.

Vaak was een website een compromis, een match als het ware tussen de klant en de designer of grafist.

Bij UX staat de klant of degenen die de website gaat bezoeken centraal en niet de individuele voorkeuren van de eigenaar van het bedrijf of zelfs niet de grafist. Een perfect voorbeeld hiervan is de beslissing van google (zie : VIER super tips voor je website) om mobiele websites positief te discrimineren.

De gebruikerservaring staat immers centraal.

Veel zullen opwerpen dat dit toch maar een vaag concept is. Bovendien is het een vrij algemene term (we spreken immers over psychologie en individuele ervaringen) en lijkt de impact ervan moeilijk meetbaar. Toch lijkt het me een basisvereiste dat een website op de eerste plaats voor een gebruiker opgesteld wordt en dat daarbij zijn of haar ervaringen centraal staan.

User Experience Basistechnieken

Toch kunnen een aantal basistechnieken van UX of user experience toegepast worden zonder extra kosten en extra tijd. Hierbij een kleine opsomming :

  1. A/B testen : vergelijk de populariteit van 2 pagina’s met hetzelfde onderwerp en werk daarna verder op de meest populaire pagina. Testen is gewoon het beste recept voor een goede website. In mijn vorig artikel over adsense a/b testing wordt dit nog concreter uitgelegd voor SEA advertenties.
  2. user surveys : betrek klanten en prospecten bij de creatie of aanpassing van je website
  3. gebruik prototypes en wireframes
  4. definieer use flows : wat zijn de trajecten die verschillend soorten bezoekers op je website moeten afleggen om tot een gewenst resultaat te komen
  5. storytelling : gebruik emotionele taal om je boodschap over te brengen. Dit zorgt immers voor een unieke ux !
  6. maak een lijst van content en bekijk wat elke van die elementen kunnen bijbrengen voor de verschillende doelgroepen
  7. gebruik “persona’s” : persona’s zijn een geheel van karakteristieken, behoeftes, motivaties en omgevingsfactoren van een stereotypische sitebezoeker. In dit artikel op uxmag.com staat dit nog wat beter en duidelijker uitgelegd.

Kortom, vooraleer te staren met de zoveelste “home-diensten en contact” website, is het beter even stil te staan aan wie de website gericht is en wat de ideale trajecten zijn die bezoekers van de website doorlopen. User experience is een methodologie die dit helpt te verwezenlijken.