SEO is bij uitstek een domein waar veel beweging in zit. Waar de trends van gisteren achterhaald zijn en waar vandaag weer nieuwe termen gebruikt worden. Dat heeft uiteraard te maken met de evolutie van Google als zoekmachine (denken we maar aan de vele updates aan het algoritme) waarbij SEO gedoemd is om op een respectabele afstand te volgen.

Eén van de termen die de laatste jaren populair geworden, is, is bijvoorbeeld “Cornerstone Content”.

Hoeksteen-inhoud is een essentieel onderdeel van je website. Ze kan je helpen meer verkeer te trekken, de betrokkenheid van de gebruikers te vergroten, en je Zoekmachine Optimalisatie (SEO) te verbeteren. Gelukkig kan het produceren en optimaliseren van deze inhoud eenvoudig zijn als je de juiste stappen volgt.

In deze post laten we je zien hoe je je cornerstone artikelen plant, maakt, en optimaliseert. We behandelen ook enkele cornerstone SEO strategieën. Laten we aan de slag gaan!

Wat is Cornerstone Content

Alles lijkt tegenwoordig wel te draaien om ‘ranking’ en ‘SEO’, als het om teksten voor de website gaat. Inmiddels weet je waarschijnlijk wel dat met ‘ranking’ hoog scoren in de zoekmachine bedoeld wordt (meestal Google) en dat ‘SEO’ een afkorting is voor Search Engine Optimization’, wat weer zoveel betekend als zoekmachine optimalisatie.

En laten we duidelijk zijn : SEO is erg belangrijk. Ten eerste omdat door een goede Google indexatie je gratis een heleboel bezoekers kan aantrekken voor je website. Maar in mijn ervaring zijn bezoekers die via SEO op je website terecht komen, ook gewoon de beste bezoekers : ze blijven het langs op je website en hebben vaak (of eigenlijk bijna altijd) de hoogste conversie rate. In ons (cornerstone) artikel “5 goede seo tips voor de KMO” gaan we hierop nog verder op in en geven we een aantal praktische tips om deze visie in de praktijk te brengen en te concretiseren.

Cornerstone content is een aanduiding voor de belangrijkste artikelen die op een website staan.  Dat zijn dié artikelen waarop je het meest trots bent en die duidelijk je visie over je beroep weerspiegelen. Het zijn die artikelen die het meest bezocht worden en waarop je het vaakst aangesproken wordt.

Deze artikelen zijn bij voorkeur informatief en geven een goed beeld van de onderneming. Aan deze artikelen wordt van alle artikelen dan ook de meeste aandacht besteed.

Er is echter een passief en actief component te onderscheiden in het bepalen van cornerstone content voor je website. Enerzijds denken we aan populaire artikels maar anderzijds denken we ook aan artikels die we met veel passie en aandacht zullen schrijven en waarvan we willen dat ze cornerstone content worden omdat ze belangrijk zijn voor de positionering van je website of van je bedrijf in het algemeen.

Yoast SEO helpt je om Cornerstone content te managen

Er is een handige tool die u kan helpen met deze cornerstone content: Yoast SEO.

Vanaf versie 4.6 biedt Yoast support om het cornerstone concept in te bouwen in de (piramidale) structuur van je website.  Yoast zal dan de cornerstone artkel als meer prioritair beschouwen. Waarschijnlijk zien we dat ook terugkomen in de xml sitemap die Yoast voor je website genereert.

cornerstone content afbeelding Yoast
Yoast afbeelding van Cornerstone Content

Kies de juiste zoekwoorden

Eenmaal je besloten hebt over welk topic je gaat spreken in je cornerstone content, dan is het ook tijd om de juiste zoekwoorden te selecteren en die mee te verwerken in de tekst van je artikel.

Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de site van Neil Patel om een aantal keywords te vinden die nauw aansluiten bij het onderwerp van je artikel. Je kan daarna Yoast gebruiken om te evalueren om je artikel geoptimaliseerd is voor die zoekwoord(en).

Het is dus niet zo dat de Yoast plugin je helpt om de zoekwoorden te vinden maar wel om te zien of een artikel geoptimaliseerd is voor een bepaald zoekwoord.

Interne linking

Wanneer eenmaal een aantal cornerstone artikelen aan de website zijn toegevoegd, kunnen er naar hartenlust blog-artikelen en andere artikelen worden aangemaakt en aan de website toegevoegd. Van elk van deze artikelen en blogs, gaat er een link naar één van de cornerstone artikelen. Een dergelijke interne doorlink constructie zou consequent moeten worden doorgevoerd. Uiteindelijk heeft dat een positieve invloed op de ranking in Google van de cornerstone artikelen.

Yoast SEO kan in deze link-constructie ook een hele belangrijke rol spelen. Wanneer alle cornerstone content is aangemeld bij Yoast SEO, wordt er bij de realisatie van blog- en andere artikelen door Yoast meegekeken. Er wordt gekeken welke woorden in de nieuwe teksten gebruikt worden. Aan de hand daarvan wordt een advies door Yoast gegeven naar welk cornerstone artikel het nieuwe (blog)artikel zou kunnen doorlinken. Zo wordt de waarde van de cornerstone artikelen tevens verhoogd.

Een klein woordje advies

Ten slotte nog een woord van advies. De cornerstone artikelen zijn niet ‘onbeperkt houdbaar’. Voor een goede ranking is het van groot belang dat deze cornerstone artikelen regelmatig worden herschreven of uitgebreid.