De nieuwe release van wordpress 4.3 van vanmorgen 19/08/2015 bevat een aantal nieuwigheden. Zo kan je via een aantal shortcuts onmiddellijk titels en lijstjes aanmaken.

WordPress 4.3

Vanmorgen is de nieuwe versie van wordpress (4.3) op de markt gekomen. Dat betekent dat er wereldwijd vandaag ongeveer 75 miljoen websites (zie managewp) de versie geïnstalleerd zullen hebben. Een gigantische operatie telkens weer. (zie ook mijn vorig artikel over wordpress 4.1)

Elke nieuwe release houdt een belofte in van nieuwe functies en toevoegingen aan de interface. Spannende momenten want alhoewel je er over gelezen hebt, is de realiteit een stuk concreter en wil je echt wel eens zien wat er nu juist veranderd is.

De nieuwe release bevat naast een aantal verbeteringen in de core van wordpress, een 3 tal vernieuwingen vooral voor de gebruiker :

  1. Je kan het beheer van je menu’s nu ook doen in de customizer (weergave->customizer). Op deze manier worden alle elementen die te maken hebben met de layout en het uitzicht van je wordpress installatie nu centraal beheerd vanuit de customizer die een centrale rol toebedeeld krijgt.
  2. WordPress ondersteunt nu ook (alweer vanuit de customizer) de upload en beheer van favicons voor je website. Vanuit SEO standpunt wordt meer en meer de nadruk gelegd op het gebruik van de zogenaamde favicons. Je kan dat logo’tje zien aan de linkerkant van de tab van je browser.
  3. Gezien de recente golf van pogingen om wereldwijd wordpress sites systematisch te hacken, stelt wordpress bij de aanmaak van nieuwe gebruikers nu zelf sterke paswoorden voor. Wel makkelijk zo. De voorstellen van wordpress zien er daarentegen wel heel virtueel uit. Of wat te denken van dit voorstel tot een nieuw paswoord : “hvYu^wdI8w*2kI%^FSZxV(1u”

Shortcuts

Het wordpress development team wil het gebruiksgemak van de gebruiker via de laatste updates almaar verbeteren. In wordpress 4.1 was dat bijvoorbeeld het gebruik van de  “distraction free editing mode”. Daarbij wordt het scherm volledig “leeg” gemaakt en is er enkel plaats voor de editor zodat de blogger zonder afleiding zich kan concentreren op het schrijven. Ook bij de redactie van dit artikel, gebeurde dat zo.

distraction free 1 wordpress shortcuts

Een van de fijnste, maar minder grote verbeteringen is de uitbreiding van het gebruik van shortcuts in de wordpress editor.

Zoals je weet, is het “good practice” om de tekst waaraan je werkt te structureren. Dat wil zeggen dat je minstens gebruikt maakt van hoofdingen in de structuur van je tekst.

Vroeger moest je dan de titel typen, bijvoorbeeld “shortcuts”, en dan deze tekst selecteren en in de menu van de editor “hoofding 2 ” selecteren zodat de markup van je geselecteerde tekst dusdanig aangepast werd. Dat is vrij omslachtig en bevordert uiteindelijk niet een vlotte schrijfstijl.

Vandaar de shortcuts. Als je bijvoorbeeld een hoofding 2 in de tekst wil (zoals hierboven “shortcuts”), dan type je gewoon 2x “##” gevolgd door spatie en typ je de subtitel. Na “enter”, formatteert wordpress zelf de tekst tot een hoofding 2. Wel handig en bevordert echt vlot schrijven.

Dezelfde manier van werken voor lijstjes : “1.” maakt een genummerde lijst en “-” of “*” maakt een bullet list. “>” maakt een blockquote.

Hieronder vind je een video die dit alles nog eens in detail uitlegt. Succes !