Google (Universal) Analytics, de gratis tool van Google, is in strijd met de privacy wetgeving in Europa en zal daarom geen gegevens meer verzamelen vanaf 1 juli 2023. 

Dankzij Universal Analytics weten we echter:

  • wie er op jouw website zit
  • via welk kanaal ze komen
  • wat ze doen op de site
  • of ze een aanvraag tot offerte indienen
  • en nog meer…

En wat nog erger is: vanaf januari 2024 kan je zelfs je historische data niet meer raadplegen, omdat de tool niet langer toegankelijk zal zijn. Voor die datum is het dus noodzakelijk om alle data te exporteren naar een spreadsheet, om er zeker van te zijn dat de gegevens niet verloren gaan.

Google Analytics 3 is dood. Lang leve Google Analytics 4!

Gelukkig is Google – zo goed als – klaar met een opvolger voor deze analysetool en dat is Google Analytics 4, kort GA4. 

Het is dus in ieders belang om deze nieuwe tool zo snel mogelijk in gebruik te nemen door deze weergave aan te maken, de tag te integreren op de website en zo snel mogelijk te beginnen met het verzamelen van gegevens.
Hoe sneller je hiermee van start gaat, hoe meer data je dus al hebt, op het moment dat Universal Analytics effectief stopt met data te verzamelen.

Wat is Google Analytics 4?

GA4 is een compleet nieuwe meetmethode om je websiteverkeer te meten en de inspanningen van je online marketing te monitoren. Elke interactie die op je website gebeurt, wordt beschouwd als een gebeurtenis. Of het nu gaat over een klik, een scroll of een aankoop. 

Waarom komt Google Analytics 4 er?

Cross-platform tracking: Volgens Google zelf omdat Universal Analytics verouderd is en de gebruikers niet over verschillende platformen en devices kan tracken. Iets wat GA4 dus wél kan. De customer journey wordt zo duidelijker weergegeven.

Privacy wetgeving: Door de strenge GDPR-reglementeringen lag Universal Analytics onder vuur van diverse Europese overheden.  In GA4 worden dan ook geen IP-adressen meer bijgehouden en is het niet meer alleen afhankelijk van cookies om gegevens te verzamelen.

Data-driven attributie: Attributie is het toekennen van een waarde aan elk element dat meewerkt aan het realiseren van een conversie. De waarde van elke klik wordt bepaald op basis van data, zodat je een beter inzicht krijgt hoe verschillende marketing inspanningen met elkaar samenwerken om conversies te realiseren. Door machine learning wordt de toekenning van de waarde constant bijgesteld.

Bijkomende inzichten: Onder invloed van machine learning geeft GA4 voorspellende inzichten in de gedragingen van gebruikers. Zoals de kans dat ze converteren. Wanneer je een webshop hebt, creëert GA4 zelfs nieuwe doelgroepen die met een grotere waarschijnlijkheid zullen kopen en die je kan gebruiken in Google Ads. Deze voorspellingen zijn gebaseerd op de gebruikers die al een aankoop hebben gedaan.

Hoe belangrijk is Google Analytics 4?

Wil jij weten hoeveel mensen er op je site komen en wat ze daar doen? Dan is het in jouw belang om zo snel mogelijk Google Analytics 4 op jouw site te implementeren.

Heb jij Google Ads lopen om nog meer verkeer naar je website te leiden? Dan is het nog belangrijker om zo snel mogelijk actie te ondernemen. 

Deze nieuwe versie van Google Analytics is een gratis tool, net zoals Universal Analytics dat was, en helpt jou met het verzamelen van data die belangrijke inzichten kan verschaffen.
Ook al ben je nu nog niet actief bezig met online marketing, dan nog ben je beter voorbereid op de toekomst die steeds digitaler wordt en bijna uitsluitend gebaseerd is op big data.

Hoe installeer je Google Analytics 4?

Heb je al een Google Analytics Account? Dan is het eenvoudig. Bovenaan staat een blauwe balk waarin je wordt aangespoord om de nieuwe GA4 property in te stellen door middel van een wizard of ‘instelassistent’. 

Klik op ‘Aan de slag’ en je wordt door het proces geleid.

Heb je nog geen Google Analytics account? Dan wordt het tijd om er eentje aan te maken. Elke nieuwe property die wordt aangemaakt is standaard een GA4 property.

Van zodra het installatieproces doorlopen is, heb je een webstream met een metings-id. Deze metings-id ziet er ongeveer zo uit: G-KMRV7EWYL4. Ernaast staat een icoontje waarmee je deze metings-id kan kopiëren om deze aan je websitebouwer te bezorgen.

Want om ervoor te zorgen dat de data wel degelijk tot in deze property geraakt, moet deze code in de website geïmplementeerd worden. Je kan ook proberen om de huidige Universal Analytics code te gebruiken door ‘gegevensverzameling met bestaande tags’ aan te zetten. Hierdoor zou de al geïnstalleerde tag van Google Analytics ook gegevens doorsturen naar de nieuwe GA4 property. Dit blijkt in de praktijk echter regelmatig fout te lopen.

Google Ads campagne?

Voor jou is het dringend! Niet alleen is het belangrijk om beide meetsystemen een tijdje parallel te laten lopen om te zien of de gegevens grotendeels overeenstemmen. De tags die de conversies meten moeten ook overgezet worden.

De beste manier om ervoor te zorgen dat de meting perfect verloopt, is via Google Tag Manager. Niet alleen moet er dan slechts één code (de GTM container) op de website gezet worden. Alle andere tags worden in de Google Tag Manager container geplaatst en grondig getest door middel van de Tag Assistant. Tenslotte moet er gekeken worden of de gegevens wel correct verschijnen in GA4.

Een grondige gang van zaken die ervoor zorgt dat alles prima verloopt en klaar staat voor een toekomst waarin conversies en leads belangrijker zullen zijn dan ooit.

FAQ