Zoals bij elke software, moeten er ook regelmatig updates gedaan worden in WordPress. Dit kan zowel voor WordPress zelf zijn, als voor thema’s en plugins.

In dit artikel lees je er alles over en we tonen je ook duidelijk hoe je best te werk gaat.

Wat zijn WordPress updates

Als er updates zijn voor WordPress wil dat zeggen dat er een stukje software dat jij gebruikt voor je WordPress website veranderd is, waardoor de versie die jij gebruikt niet meer dezelfde is als de laatste versie van diezelfde software.

Als dat het geval is, moet je een update uitvoeren waardoor de oude software vervangen wordt door de nieuwe.

Regelmatig komen er updates omdat software firma’s extra functies hebben toegevoegd of omdat de nieuwere versie veiliger is.

Gemiddeld komen er 1 à 2 grote software updates per jaar uit voor WordPress (ook wel WordPress core genoemd) gevolgd door een aantal kleinere updates. Deze zijn vaak verbeteringen of foutcorrecties van de eerdere grote release.
Zo hadden we bijvoorbeeld WordPress 5.7 gevolgd door 5.7.1 en 5.7.2 (wat een security update was). Je krijgt dan een mededeling dat er een nieuwe versie van WordPress beschikbaar is.

Hoe WordPress updaten

Je kan zien dat er updates in WordPress omdat er bovenaan de admin bar (als je ingelogd bent) een rood cijfertje staat dat aanduidt hoeveel updates er zijn.

wordpress updates indicator

In principe is het dan simpel. Je hoovert in de linker menu balk onder “Dashboard” en je ziet daar “updates” staan. Daar klik je op en dan zit je in de updates sectie van WordPress.

Daar zie je ook de verschillende soorten updates staan: van WordPress zelf, van je thema’s, van je plugins en van vertalingen. De eerste 3 zijn echte software updates, de laatste gewoon een aanpassing van een vertalingsbestand dat een thema of plugin gebruikt.

soorten WordPress updates

Het principe is makkelijk. Je selecteert een plugin of thema dat je zou willen updaten, gevolgd door update.

Manueel of automatisch updaten

De procedure die we hierboven beschreven is de manuele update. Die zou je in principe minstens elke twee weken moeten uitvoeren. Dit om te kunnen genieten van de laatste functionaliteiten van je thema’s en plugins.

update WordPress plugins

Maar vaak zijn het ook security updates. En dan heb je er zeker belang bij om de update zo snel mogelijk uit te voeren.

Maar naast de manuele updates bestaan er nu ook automatische updates. Automatische achtergrond updates werden ingevoerd in WordPress 3.7 in een poging om een betere beveiliging te bevorderen en om de update ervaring in het algemeen te stroomlijnen.

Voor meer achtergrond kan je het volgende artikel bekijken : https://wordpress.org/support/article/configuring-automatic-background-updates/

Standaard kan WordPress zichzelf automatisch bijwerken als er een beveiligings- of kleine release beschikbaar is. Voor grote releases moet je zelf het initiatief nemen voor de update. Je moet ook nog zelf plugin en thema updates installeren.

Of met andere woorden, je moet zelf manueel gaan instellen welke plugins en thema’s je automatisch wil laten updaten.

WordPress automatische updates instellen

Je kan de automatische updates ook instellen via een plugin. (zie hieronder)

Update instellingen aanpassen via wp-config of functions.php

Voor de iets meer gevorderde gebruiker staat dit op wordpress.org (https://wordpress.org/support/article/configuring-automatic-background-updates/) volledig uitgelegd. In dit geval ga je dus de “wp-config” file aanpassen met een aantal specifieke commando’s :

  • define( ‘AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED’, true ) = uitzetten van alle automatische updates
  • define( ‘WP_AUTO_UPDATE_CORE’, true ) = automatisch updaten van alle WordPress versie (ook de zgn major releases)
  • define( ‘WP_AUTO_UPDATE_TRANSLATION’, true ) = automatisch updaten van de vertalingen

Via de functions.php (of je eigen WordPress plugin)

  • add_filter( ‘auto_update_plugin’, ‘__return_true’ ) = automatisch updaten van alle plugins
  • add_filter( ‘auto_update_theme’, ‘__return_true’ ) = automatisch updaten van alle thema’s
  • add_filter( ‘auto_update_translation’, ‘__return_true’ ) = automatisch updaten van de vertalingen
  • add_filter( ‘auto_core_update_send_email’, ‘__return_false’ ) : uitschakelen van de email functie als er een update gedaan is

Updates doen met een plugin

Daarnaast kan je ook werken met een plugin. Er zijn er al vele beschikbaar, maar we kunnen je er toch twee aanraden die je zullen helpen.

Zeer duidelijk en makkelijk te gebruiken
poepsimpel en straight to the point

Regelmatig WordPress updaten

Ik denk dat iedereen ondertussen wel ingezien heeft dat het belangrijk is om de WordPress updates uit te voeren.
Maar ook de timing is belangrijk. Zo raden wij aan om minstens elke twee weken de updates te doen. Of maandelijks als je écht weinig tijd hebt.

De regelmaat is belangrijk. Want stel je voor dat je teveel tijd laat tussen de updates, dan zou het kunnen dat je ineens 20 of 30 updates moet doen. Dan is de kans groter dat er mogelijk issues komen. Bovendien is het moeilijker om te bepalen wat er misging (als het al misgaat) als je zoveel updates tegelijkertijd moet doen.

Waarom moet je WordPress updaten?

Zoals reeds eerder gezegd, heeft dit vaak te maken met extra functies, bugfixes of security patches die door de software leverancier gedaan werden.
Hierdoor is jouw versie van de desbetreffende software (thema’s en plugins) niet meer de meest recente versie en zou je best een update uitvoeren.

Nieuwe functies

Als je een plugin gebruikt, zou het kunnen dat de software leverancier een extra functie heeft toegevoegd, omdat vele klanten daarom gevraagd hebben. Als je de plugin hebt gedownload van wordpress.org, kan je dat bekijken in de “development” tab van de desbetreffende plugin.

plugin versies en releases van de plugin

Je kan dezelfde info ook krijgen door te klikken op de “details van versie xxx” dat zich onderaan de link naar de desbetreffende plugin bevindt.

details van de nieuwe plugin versie zien

Verbeterde performantie

WordPress staat niet stil en regelmatig komen nieuwe updates uit. Ook de programmeertaal waarin WordPress gemaakt is, is regelmatig aan een update toe.
Vaak hebben die updates tot doel de performantie te verbeteren en ervoor te zorgen dat WordPress snel blijft. Snelheid van een website is immers een erg belangrijke factor in de gebruikerservaring en heeft dus ook invloed op je ranking in de google zoekresultaten. We hebben speciaal een artikel geschreven over hoe je WordPress kan optimaliseren voor snelheid.

De plugins en thema’s moeten dus ook regelmatig aangepast worden aan bovenvermelde evoluties om van de verbeterde functies te blijven genieten.

Soms herschrijven software firma’s ook code om performantie verbeteringen te bekomen. En ook dat zijn dan updates alhoewel je an sich geen extra functies krijgt.

Bug fixes

Bij de ontwikkeling van software kunnen kleine foutjes sluipen in het programma die vaak maar ontdekt worden, omdat soms tot tienduizenden gebruikers ermee aan de slag gaan.

Regelmatig worden dan ook updates uitgebracht die deze fouten oplossen.

Security fixes

Soms ontdekt men een beveiligingsprobleem in de software. Ook dan wordt er een nieuwe versie van je thema of plugin aangeboden die in principe de security issue oplost. Ook hier heb je er direct belang bij om de updates snel uit te voeren.

Soorten WordPress updates

Core updates

Dit zijn grote updates van WordPress zelf. Zo hebben we bijvoorbeeld versie 5.4, 5.5, 5.6 en 5.7. En waarschijnlijk zal vroeg of laat 6.0 er ook aan komen. Die zou je eigenlijk altijd best zelf manueel doen, omdat het vrij grote aanpassingen zijn.

Daarnaast hebben we ook de zogenaamde minor releases (5.7.1 en 5.7.2 bijvoorbeeld). Die kan je wel automatisch updaten (via een plugin bijvoorbeeld).

Thema updates

Ook thema’s worden regelmatig aangepast aan de nieuwste php versie. Het kan ook zijn dat er performance boosts zijn of bugs die eruit gehaald worden.

Ook dan kan je best de update van je thema snel uitvoeren. Je kan natuurlijk ook de update van je thema automatisch laten gebeuren.

automatisch updaten van een thema in WordPress

Plugin updates

De kans dat je een plugin update moet doen is een stuk groter dan een thema update. Immers, in principe heb je 1 of maximum 2 thema’s actief (meestal het hoofdthema en daarnaast een eventueel “child theme“). Plugins daarentegen… 😒

Ik weet niet hoeveel plugins een gemiddelde website geïnstalleerd heeft, maar ik schat toch wel een 20-tal. Hierdoor is de kans natuurlijk een stuk groter dat er frequentere updates van plugins zijn.

Vooral net na een major release van WordPress zal je zien dat er een heleboel updates zijn. De plugins werden immers aangepast aan de eventuele nieuwe vereisten van de nieuwste WordPress versie.

Risico’s van een WordPress update

In principe is een update van WordPress, van een thema of plugin veilig.
Maar toch kunnen in sommige uitzonderlijke gevallen problemen ontstaan.

Verouderde server omgeving

Die hebben dan meestal te maken met de verouderde server omgeving van je webhosting. Spijtig genoeg probeert iedereen de hosting zo goedkoop mogelijk te houden, waardoor vaak verouderde server installaties verantwoordelijk zijn voor het niet correct functioneren van de nieuwste versie van een software.

Stel bijvoorbeeld dat je een plugin gebruikt en alles loopt goed. Maar zonder het te beseffen draait je server nog op php 5.7. Dan doe je een update en ineens blijkt de plugin niet meer te werken.

Of erger nog. Je krijgt het zogenaamde “white screen of death” te zien waardoor je website niet alleen offline is, maar tot overmaat van ramp kan je dus ook niet meer inloggen.

Dat is vervelend en voor de gemiddelde gebruiker is dit een kleine catastrofe. Dan blijft er vaak maar één optie meer over en dat is de hosting firma contacteren om de plugin te verwijderen.

Maar het is belangrijk te beseffen dat dit slechts een tijdelijk probleem is. Door de installatie van de vorige versie van je plugin is het probleem meestal opgelost. En dan kan je hosting firma de php upgraden naar bijvoorbeeld 7.4 en kan je de nieuwe versie van de plugin installeren.

Je kan natuurlijk ook je WordPress website migreren naar een andere server die meer up-to-date is. Lees hier meer over in onze blogpost over WordPress migreren.

Een andere veilige manier is om eerst op je eigen pc een kopie te installeren van je online versie van WordPress en dan zien of de updates veilig kunnen gedaan worden.

Conflict tussen twee plugins

Im sommige extreme gevallen kan het voorvallen dat de nieuwste versie van je plugin ineens niet meer compatibel is met een andere plugin.

In een ideale wereld komt dit niet voor, want WordPress geeft specifieke richtlijnen aan software ontwikkelaars om dit soort issues te vermijden. Maar het blijft open source software en niet iedereen werkt even gedetailleerd en volgens de regels.

Meestal hebben we hier te maken met kleine issues en komt het bijna niet voor dat je website niet meer bereikbaar is. In dit geval kan je eventueel 1 van de 2 plugins verwijderen of de voorlaatste versie van je plugin installeren. Dit kan via de rollback functie in je plugins sectie.

Je kan de software ontwikkelaar ook contacteren en verwittigen van de issues via het wordpress.org forum.

Zorg dat je een backup hebt

De meeste hosting providers hebben wel een automatisch backup systeem, maar het kan geen kwaad hierop nogmaals de aandacht te vestigen.

Het spijtige is dat de meeste problemen bij WordPress updates veroorzaakt worden door server technologie die niet up-to-date is en die goedkopere formules hebben vaak ook geen …back-up. Juist.

Er bestaan tientallen degelijke plugins om zelf op regelmatige tijdstippen een backup te nemen van je WordPress site en we raden je dit dan ook 100% aan.
Dat kan zeker van pas komen als je bijvoorbeeld een white screen of death hebt.

Wat is het voordeel van een onderhoudscontract ?

Vele mensen hebben niet altijd tijd of zin om regelmatig die updates te doen en besteden dit werkje dan ook uit.

Het voordeel is duidelijk : de updates worden gedaan door professionals die veel bezig zijn met WordPress en die de valkuilen kennen.
Het typische geval van de php versie die niet up-to-date is, kan bijvoorbeeld proactief aangepast worden zodat het probleem van het “white screen of death” zich minder zal voordoen en je updates veilig en betrouwbaar zijn.

Ze kunnen zelf de timing van de updates kiezen en kunnen ook ervoor zorgen dat de backups van je site in orde zijn.

Daarnaast mag je via een dergelijke service ook verwachten dat er een oogje in het zeil gehouden wordt qua veiligheid van je website.

En tenslotte krijg je vaak bij een dergelijke service ook een stukje rapportering over het wel en wee van je website.

Ook bij Mailbox bieden we dergelijke onderhoudscontracten aan. Wij noemen dit het “wp care” contract.

FAQ

Wat is de laatste versie van WordPress ?

Je kan de laatste versie van WordPress bekijken op deze pagina : https://wordpress.org/download/
Als je een overzicht wil van de WordPress releases, dan kan je hier terecht : https://codex.wordpress.org/WordPress_Versions (zoals je kan zien is de eerste versie van 2003 !!)

Hoe update ik mijn versie van WordPress?

Je kan dit doen door in de backend te klikken op de “updates” sectie van je linker menu (onder de “dashboard” link). Dan kom je terecht in de updates sectie. Volg daarna de werkwijze zoals hierboven beschreven.

Heeft het bijwerken van WordPress invloed op mijn site?

In principe niet, maar zoals hierboven beschreven kan een verouderde webserver soms wel voor problemen zorgen. Zorg in elk geval dat je altijd een backup hebt van je site.

WordPress (automatische) updates uitschakelen

Standaard staat het zo ingesteld dat WordPress geen automatische updates doet. Je kan dit echter wel activeren zodat je toch controle blijft behouden.